VÄLKOMMEN TILL

HILTI FIGHTCENTER

Gå med i vår facebook-GRUPP!

HÖST TERMINEN 2021 BÖRJAR DEN 30/8 PÅ BERGSBRUNNAGATAN 28!

Vi välkomnar varmt nybörjare!