VÄLKOMMEN TILL

HILTI FIGHTCENTER

På grund av pandemin tränar vi efter ett speciellt hubbsystem.

Mer infomation kring hubbarna och schema finns på vår facebook-GRUPP.

Man måste ha tränat minst en termin tidigare för att få träna i en hubb. 

SOMMARSCHEMA startar 28/6 för samtliga hubbar.

Vi välkomnar varmt nybörjare till höstterminen 2021!